Medlemmer

Jorde, Rolf

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Johan Svartberg

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Ragnar Martin Joakimsen

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Grimnes, Guri

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Yngve Anton Figenschau

Professor
Medisinsk biokjemi
Campus Tromsø


Lone Jørgensen

Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø


Kubiak, Julia Magdalena

Ph.d.-student
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Öberg, Eva Gunnel Johanna

Ph.d.-student
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777646936