Gunbjørg Svineng

Dekan
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø

+4777646757
+47-41314428

Lars Uhlin-Hansen

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Elin Synnøve Hadler-Olsen

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Jan-Olof Winberg

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Qalbi Khan

Førsteamanuensis, Oral anatomi
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Hansen, Gaute Martin

Førstelektor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Sonja Eriksson Steigen

Overlege patologisk avdeling UNN/post.doc tumorbiologisk gruppe MB
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Bente Mortensen

Avdelingsingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646348
90914156

Solli, Ann Iren

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Inger-Heidi Bjerkli

Universitetslektor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Synnøve Magnussen

Forsker
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rikardsen, Oddveig Gjertrud

Amanuensis
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Anna Maria Wirsing

Postdoktor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Ibrahim Afolabi Abdulsalam

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Erik Knutsen

Forsker
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777620899
48201910