Tor Brynjar Stuge

Scientist and lecturer, Immunology
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

UNN A1.802
+4777645888
97713935

Tiller, Heidi

Overlege fødselshjelp og kvinnesykdommer og professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+47 97078098

Bertelsen, Eirin Listau

Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777645337
99638515

Anne Husebekk

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644988
48141286

Ida Løken Killie

ph.d.-student systemepidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777625199
776 25199

Egil Støre Blix

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Maria Therese Ahlen

Forsker, UNN
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Trude Victoria Mørtberg

Stipendiat, Laboratoriemedisin, UNN
Institutt for medisinsk biologi

Nedberg, Nora Hersoug

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Lennart Maximilian van Ligtenberg

Avdelingsingiør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø