Det europeiske Arktis etter 1970 (EAR)

Forskningsgruppa studerer endringer i det europeiske Arktis fra om lag 1970, og representerer en samtidshistorisk satsing. Den er ledet av historikere ved AHR, men har også medlemmer fra andre fag og enheter ved UiT. Forskningsgruppa arbeider med grunnleggende omformingsprosesser i det europeiske Arktis ut fra tre forskjellige tematiske undertema: A: Russland og de arktiske nabostatene; B: Minoritetspolitikk og urfolk; C: Arktisk politikk

EAR bidrar til å videreføre og videreutvikle forskningstradisjoner blant historikere ved UiT. Studier av Russland, og Norges forhold til dette store nabolandet, har vært et sentralt tema for vårt fagmiljø, og vil forsatt være det. AHR har også et særlig ansvar for samisk, kvensk og urfolksforskning. Norsk politikk og historie og historie i Arktis er det tredje sentrale temaet for gruppa. Forholdet mellom menneske, natur og klima opptar mange, og flere historikere hos oss arbeider med tema som Svalbard, Grønland, ressursforvaltning, rettighetssproblematikk og forholdet mellom vekst og vern. Utenriks- og sikkerhetspolitikk er også et sentralt tema for flere historikere hos oss.

Forskningsgruppa er etablert i 2020. I løpet av året har et av prosjektene fått støtte fra Norges Forskningsråd til et norsk-russisk samarbeidsprosjekt  innen utdanning og forskning, der temaet er "History politics and war memories of the North". Nytilsatt stipendiat Artem Spirin arbeider med tematikken «Memory policies and uses of history in the Barents Region, 1993-2023». I 2021 avsluttes et prosjekt om økosystembasert forvaltning i norsk fiskeri- og havpolitikk.