Befolkningsundersøkelser i nord

Befolkningsundersøkelser i nord er en tverrfaglig strategisk satsing ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å styrke helsen til kommende generasjoner ved å fremskaffe mer, bedre og raskere kunnskap om helse og levekår i befolkningen.

Satsingen adresserer nasjonale og internasjonale helseutfordringer med særlig fokus på nordområdene. Tromsøundersøkelsens samling av helsedata fra 1974 danner et unikt grunnlag for utstrakt forskningssamarbeid på tvers av lokale, nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Kunnskapen skal komme befolkningen til gode gjennom kunnskapsbasert helsepolitikk, utvikling av forebyggende tiltak, planlegging av helsetjenester og bedre pasientbehandling.