Kjernefasilitet for Biobank – Helsefak

Kjernefasilitet for biobank oppbevarer humant biologisk materiale som er samlet inn gjennom befolkningsundersøkelser og forskningsprosjekter.

Biobank – Helsefak er en forskningsbiobank for humane prøvesamlinger, hvor alt biologisk materiale skal være lovmessig forankret med UiT Norges arktiske universitet som forskningsansvarlig institusjon.

Vi er nå inne i en oppbyggingsfase, og har derfor begrenset mulighet til å tilby tilleggstjenester. På sikt er målet vårt å tilby en hotellfunksjon med standardiserte prosedyrer for alle aspekter ved mottak, oppbevaring og utlevering av biologisk materiale. Herunder inngår også lovmessig forankring, samt rådgiving i forskningsprosjekters ulike faser.

Nyheter

Ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør tilknyttet Kjernefasilitet for Biobank. Les mer og søk stillingen på jobbnorge.no

19.05.2020

Informasjon fra Forskningstjenester ved Helsefak UiT

Humant biologisk materiale skal oppbevares og behandles forsvarlig og med respekt for giveren av materialet.

15.11.2018

Nødfryser

Leie av nødfryser ved Biobank – Helsefak gjelder kun for humant biologisk materiale hvor UiT Norges arktiske universitet er forskningsansvarlig institusjon.

19.03.2018

Her skal blodet ditt oppbevares

I UiTs nye kjernefasilitet kan du blant annet finne blod, spytt og urin som er samlet inn fra forskjellige befolkningsundersøkelser, som TREC, Tromsøundersøkelsen, Kvinner og Kreft-studien, og SAMINOR-studien.

09.03.2018

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Informasjon fra Forskningstjenester ved Helsefak UiT