her." /> her." />

UiT Kjernefasilitet for Biobank – Helsefak

Kjernefasilitet for biobank har fått nye oppdaterte nettsider. Finn de her.

UiT Kjernefasilitet for biobank oppbevarer humant biologisk materiale som er samlet inn gjennom befolkningsundersøkelser og forskningsprosjekter.

Biobank – Helsefak er en forskningsbiobank for humane prøvesamlinger, hvor alt biologisk materiale skal være lovmessig forankret med UiT Norges arktiske universitet som forskningsansvarlig institusjon.

Vi er nå inne i en oppbyggingsfase, og har derfor begrenset mulighet til å tilby tilleggstjenester. På sikt er målet vårt å tilby en hotellfunksjon med standardiserte prosedyrer for alle aspekter ved mottak, oppbevaring og utlevering av biologisk materiale. Herunder inngår også lovmessig forankring, samt rådgiving i forskningsprosjekters ulike faser.

Nyheter

Biobanken ved UiT: Vil automatisere vitenskapelig skattkammer

Tidligere har nesten to millioner biologiske prøver blitt registrert manuelt. Nå tar biobanken ved UiT første steg mot automatisering – og SAMINOR 3 undersøkelsen er først ut.

11.10.2023

UiTs skattkammer får millioner fra Forskningsrådet

Tildelinga vil bidra til å løse ei stor utfordring for Helsefak og UiT, nemlig manglende fysisk lagringskapasitet i biobanken.

08.04.2022

Tryggare og betre infrastruktur for forsking

Før jul fekk 22 infrastruktur-prosjekt tilskot frå Forskingsrådet. UiT er partnarar i sju av disse prosjekta, som alle skal gjere det lettare å ta vare på og dele forsking og forskingsdata.

10.02.2022

Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN

Humant biologisk materiale skal oppbevares og behandles forsvarlig og med respekt for giveren av materialet.

29.09.2020

Ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør tilknyttet Kjernefasilitet for Biobank. Les mer og søk stillingen på jobbnorge.no

19.05.2020

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN


EUTRO


Biobank Norge


Beste praksis for norske biobanker


Europeisk infrastruktur for biobank (BBMRI-ERIC)