Senter for nye antibakterielle strategier

Antimikrobiell resistens (AMR) ansees for å være en våre tre viktigste globale helseutfordringer (http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/). Universitetet har over mange år etablert en stor tverrfaglig forskningsaktivitet innen AMR lokalisert ved tre fakultet, i 12 forskningsgrupper og som involverer over 110 ansatte i samarbeid med Universitetsykehuset. Etableringen av SANS representerer en strategisk forsterkning av AMR-forskning forankret i UiTs strategiske satsingsområder – Drivkraft i Nord. Hensikten er å utvikle et internasjonalt anerkjent transdisiplinært senter for AMR-forskning og utdanning som gjennom regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid skaper og formidler nye kunnskap om AMR for menneskers og dyrs helse. Strategiske innretning og organisasjon er nærmere beskrevet i senterets grunnlagsdokument 

Universitetet i Tromsø (UiT) har i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utviklet sterke komplementerende forskningsmiljøer innenfor antimikrobiell resistens. Det er en bred oppfatning om at UiT har sterke, komplementære fagmiljøer innen AMR. Men vi kan også bli enda sterkere og synligere sammen gjennom en forpliktende tverrfakultær satsing.

Visjonen

Visjonen er å utvikle et internasjonalt anerkjent transdisiplinært senter for AMR-forskning og utdanning som gjennom regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid skaper merverdi for mennesker og dyrs helse. AMR-utfordringenes kompleksitet krever en tverrfaglig tilnærming.