Senter for nye antibakterielle strategier

Verdens helseorganisasjon anser antimikrobiell resistens (AMR) for å være en våre tre viktigste globale helseutfordringer. Satsingen bygger på eksisterende sterke forskningsmiljøer som vil bli sterkere og synligere sammen gjennom en forpliktende tverrfakultær satsing. Hensikten er å utvikle et internasjonalt anerkjent transdisiplinært senter for AMR-forskning og utdanning som gjennom regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid skaper merverdi for menneskers og dyrs helse.

Universitetet i Tromsø (UiT) har i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utviklet sterke komplementerende forskningsmiljøer innenfor antimikrobiell resistens. Det er en bred oppfatning om at UiT har sterke, komplementære fagmiljøer innen AMR. Men vi kan også bli enda sterkere og synligere sammen gjennom en forpliktende tverrfakultær satsing.

Visjonen

Visjonen er å utvikle et internasjonalt anerkjent transdisiplinært senter for AMR-forskning og utdanning som gjennom regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid skaper merverdi for mennesker og dyrs helse. AMR-utfordringenes kompleksitet krever en tverrfaglig tilnærming.

Skip to main content