Translasjonell nevrovitenskap og atferd

Please click below for our up to date English website

Behavioral and translational neuroscience

Aktiviteter
Besøk oss på:
facebookpic
Gruppemedlemmer
Eelke Snoeren Professor
James McCutcheon Professor
Gruppeleder
Roy Heijkoop Senioringeniør
Patty Huijgens Postdoktor
Jaume Ferrer Lalanza Postdoktor
Linnea Volcko Postdoktor
Mette Kongstorp Postdoktor
Susana Valente Postdoktor
Hamid Taghipourbibalan Stipendiat
John Oyem Stipendiat
Geed Assadi Avdelingsingeniør
Kasper Kjelsberg Avdelingsingeniør
.
Alumni
Bernd Coester Gjestestipendiat
Jesper Solheim Johansen Profesjonsstudent
Ole Christian Sylte Profesjonsstudent
Jasmin Wilhelmsen Bachelorstudent
Jan Hegstad MSc Psykologi
Bjørn Skagen MSc Psykologi
Danielle Houwing Gjestestipendiat
Aslaug Angelsen Bachelorstudent
Thor-Arne Sørlie Bachelorstudent