Translasjonell nevrovitenskap og atferd

Please click below for our up to date English website

Aktiviteter
Besøk oss på:
facebookpic
Gruppemedlemmer
Eelke Snoeren Gruppeleder
James McCutcheon Førsteamanuensis
Roy Heijkoop Lab manager
Patty Huijgens PhD stipendiat
Indrek Heinla Postdoktor
Jaume Ferrer Lalanza Postdoktor
Jesper Solheim Johansen Profesjonsstudent
Ole Christian Sylte Profesjonsstudent
Jasmin Wilhelmsen Bachelorstudent
Alumni
Jan Hegstad MSc Psykologi
Bjørn Skagen MSc Psykologi
Danielle Houwing Gjestestipendiat
Aslaug Angelsen Bachelorstudent
Thor-Arne Sørlie Bachelorstudent