Translasjonell nevrovitenskap og atferd

Please click below for our up to date English website

Aktiviteter
Besøk oss på:
facebookpic
Gruppemedlemmer
Eelke Snoeren Gruppeleder
James McCutcheon Professor
Roy Heijkoop Overingeniør
Patty Huijgens Postdoktor
Jaume Ferrer Lalanza Postdoktor
Linnea Volcko Postdoktor
Mette Kongstorp Postdoktor
Susana Valente Postdoktor
Hamid Taghipourbibalan Stipendiat
John Oyem Stipendiat
Geed Assadi Avdelingsingeniør
Håkon Nestvold Avdelingsingeniør
.
Alumni
Bernd Coester Gjestestipendiat
Jesper Solheim Johansen Profesjonsstudent
Ole Christian Sylte Profesjonsstudent
Jasmin Wilhelmsen Bachelorstudent
Jan Hegstad MSc Psykologi
Bjørn Skagen MSc Psykologi
Danielle Houwing Gjestestipendiat
Aslaug Angelsen Bachelorstudent
Thor-Arne Sørlie Bachelorstudent