Ny side for arbeidshelse i nord" /> Ny side for arbeidshelse i nord" />

Arbeidshelse i Nord

Ny side for arbeidshelse i nord

Kontakt Arbeidshelse i Nord!

SAMARBEIDSPARTNERE

Arbeidshelse i Nord er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT og har her spesielt samarbeid med Senter for arktisk og global helse. Dessuten er for tiden to masterstudenter fra UiTs Public Health programmet tilknyttet Arbeidshelse i Nord.

Eksternt har Arbeidshelse i Nord tettest samarbeid med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Internasjonale samarbeidspartnere er blant annet Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki og Oulu, North-West Public Health Research Center i St. Petersburg i Russland og University of Manitoba's College of Rehabilition Sciences.

Arbeidshelse i Nord er medlem av ANOHS (Arctic Network on Occupational Health and Safety) og University of the Arctic sitt tematiske nettverk "Working in the Arctic".