Arbeidshelse i Nord

Arbeidshelse i Nord har som mål å øke forsknings- og utdanningsaktiviteter innenfor feltet arbeidshelse, i samarbeid med  arbeidsplassene i regionen

«Arbeidshelse i Nord» er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og arbeidsplassene i regionen. Vi vil bidra til økt kompetanse innen arbeidshelse gjennom kursing, utdanning og forskning, i privat og offentlig sektor.

Arbeidshelse er et bredt og tverrfaglig felt og prosjektet gjenspeiler dette gjennom sitt nettverk som stadig utvides.

Våre sentrale arbeidsområder er

  • Helse, Miljø, Sikkerhet
  • Eksponeringer på arbeidsplassen (bioaerosoler, støv og andre partikler, kjemikalier, kulde, varme, mm)
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Integrering og tilrettelegging
  • Helsefremmende arbeid
  • Sykefravær

Har du en konkret problemstilling? Vi jobber med prosjekter innen arbeidshelse i samarbeid med privat og offentlig sektor. Kunnskapen skal øke kompetansen på arbeidsplassen og bidra til relevante utdanningstilbud på universitetet.  Sammen finner vi de beste løsningene!

Kontakt Arbeidshelse i Nord!

SAMARBEIDSPARTNERE

Arbeidshelse i Nord er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT og har her spesielt samarbeid med Senter for arktisk og global helse. Dessuten er for tiden to masterstudenter fra UiTs Public Health programmet tilknyttet Arbeidshelse i Nord.

Eksternt har Arbeidshelse i Nord tettest samarbeid med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Internasjonale samarbeidspartnere er blant annet Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki og Oulu, North-West Public Health Research Center i St. Petersburg i Russland og University of Manitoba's College of Rehabilition Sciences.

Arbeidshelse i Nord er medlem av ANOHS (Arctic Network on Occupational Health and Safety) og University of the Arctic sitt tematiske nettverk "Working in the Arctic".