Arbeidshelse i Nord

Arbeidshelse i Nord har som mål å øke forsknings- og utdanningsaktiviteter innenfor feltet arbeidshelse, i samarbeid med  arbeidsplassene i regionen

«Arbeidshelse i Nord» er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og arbeidsplassene i regionen. Vi vil bidra til økt kompetanse innen arbeidshelse gjennom kursing, utdanning og forskning, i privat og offentlig sektor.

Arbeidshelse er et bredt og tverrfaglig felt og prosjektet gjenspeiler dette gjennom sitt nettverk som stadig utvides.

Våre sentrale arbeidsområder er

  • Helse, Miljø, Sikkerhet
  • Eksponeringer på arbeidsplassen (bioaerosoler, støv og andre partikler, kjemikalier, kulde, varme, mm)
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Integrering og tilrettelegging
  • Helsefremmende arbeid
  • Sykefravær

Har du en konkret problemstilling? Vi jobber med prosjekter innen arbeidshelse i samarbeid med privat og offentlig sektor. Kunnskapen skal øke kompetansen på arbeidsplassen og bidra til relevante utdanningstilbud på universitetet.  Sammen finner vi de beste løsningene!