Forskningsnettverk for flyktninghelse

Kunnskap for styrket flyktninghelse gjennom dialog mellom helsearbeidere, flyktninger og akademia.

Vi er et tverrprofesjonelt nettverk som samler, skaper og formidler kunnskap om flyktninghelse. Kunnskapen skal være forankret i helsearbeidernes og flyktningers erfaringer fra det daglige arbeidet og møtene mellom flyktninger og helsearbeidere.

Økt kunnskap om flyktninghelse blant helsearbeidere og studenter kan direkte bidra til likeverdige helsetjenester til denne gruppen, og indirekte bidra til økt forståelse og oppmerksomhet på strukturelle og sosiale mekanismer som påvirker helse og sykdom. Vår forståelse av kunnskap verdsetter erfaringsbasert kunnskap og kunnskap som skapes i dialog mellom teori og praksis, forskere og praktikere, studenter og lærere, helsearbeidere og flyktninger. 

Vi ønsker

  • Å bygge bro mellom akademia, helsearbeidere og flyktninger. 
  • Å bidra med en kunnskapsbasert stemme i utvikling av helsetjenester til flyktninger og i utdanning av helsefagstudenter.
  • Å studere, gjøre oppmerksom på og formidle sammenheng mellom strukturelle forhold i politikk og samfunn på helse, og bidra til å redusere unødvendig lidelse skapt av disse forhold.

 

Nyheter

Skal gi flyktningene en mer tilpasset helsetjeneste

I dag kan flyktningenes vei gjennom det norske helsevesenet være både kronglete, rotete og lite strukturert. Det skal det bli en slutt på.

05.09.2017

Flyktninghelse for fremtiden

Medisinstudent Parham Omid har fått stipend fra KS for sin masteroppgave. Les mer på ks.no

27.07.2017

Kontakt oss

Ta kontakt med Johanna Laue eller Torsten Risør hvis du vil vite mer om nettverket, har lyst å bli medlem, eller selv har en forskningside!


Skip to main content