Mekanisk Verksted - Institutt for fysikk og teknologi

Mekanisk verksted på Institutt for fysikk og teknologi (IFT) holder til U - etasjen på Teknologibygget i Breivika. Våre brukere er primært på fakultet for naturvitenskap og teknologi. Vi yter i tillegg tjenester til universitetet for øvrig, samt til eksterne brukere.

Verkstedet konstruerer og bygger forskningsutstyr i stål og metaller. De ansatte har god kompetanse innen metallbearbeiding, deriblant dreiing, fresing, boring og sveising.

 

Åpningstider

08:00 - 15:45 ( i perioden 15. mai - 15. september stenger vi 15:00)


Pris for verkstedtjenester

Pris: 730 kroner pr. time.

Kjøper må også dekke eventuelle innkjøp av materialer.

Fakturering

Andre fakultet/institutter ved UiT belastes timepris.

Eksterne oppdragsgivere belastes timepris. I tillegg kommer påslag på 20% og mva.

Tiltak og prosjekter ved Institutt for fysikk og teknologi vil i all hovedsak ikke faktureres for verkstedtjenester. Dette fordi verkstedtjenestene allerede er inkludert i de indirekte kostnadene som prosjektene betaler.

Ved arbeid som krever betydelige ressurser fra verkstedet må det vurderes om prosjektet skal faktureres, eller om det fortsatt skal sees på som en del av de indirekte kostnadene. Vurderingen angående eventuell fakturering avklares før arbeidet startes.