Samfunnsfagdidaktisk FoU-gruppe

Samfunnsfagdidaktisk FoU-gruppe har som mål å utvikle og å styrke FoU-aktiviteter som er knyttet til samfunnsfaget som fag i skolen. Målsetningen er særlig å fokusere på didaktiske problemstillinger, og lærerutdanning.  Gruppen består av forskere fra ILP, Campus Alta og Campus Tromsø, med fagbakgrunn innenfor disipliner som historie, sosiologi, geografi, arkeologi, statsvitenskap og sosialantropologi. Leder for gruppen f.o.m. januar 2020 er førsteamanuensis Helge Christian Pedersen.