Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis.

Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Det er også et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger. Gruppens forskning er relatert til innholdet i utdanningstilbudene i pedagogisk filosofi ved instituttet.

Gruppen er tverrfaglig og består av disiplinfaglige pedagoger, lærerutdannere, barnehagelærerutdannere og filosofer.

Leder for gruppen er professor Mariann Solberg

 

Nyheter

NB UTSATT / Pedagogikk og politikk. Lars Løvlie og Lars Petter Storm Torjussen innleder i det første ILP-seminaret

Det aller første ILP-seminaret som arrangeres på Didaktikken i det nye ILP-bygget har tema Pedagogikk og politikk. Lars Løvlie presenterer boken Politisering og pedagogisk motstand - veien til en barneorientert praksis (Fagbokforlaget 2021). Lars Petter Storm Torjussen presenterer innsikter fra kapitlet "Hvor går pedagogikkens grenser? - Om forholdet mellom pedagogikk og politikk" i boken redigert av han og Line Hilt, Grunnspørsmål i pedagogikken (Fagbokforlaget 2021). Etter innledningene blir det åpen debatt. Kaffebaren Grut holder åpent for servering av mat og forfriskninger. Seminaret overføres også til campus Alta, Rom 1042.

11.11.2021

Ny stipendiatstilling tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Stillingen er en av fire stipendiatstillinger som inngår i en felles satsing på HSL-fakultetet rettet inn mot læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Stipendiatene vil ha sin tilknytning til sine respektive forskningsgrupper, men vil også sammen med sine veiledere inngå i et faglig fellesskap på tvers av forskningsgruppene og instituttene de tilsettes ved. Her vil kunnskapsdeling mellom stipendiatene være viktig. I tillegg vil stipendiatene bidra i arbeidet med å tilrettelegge for kunnskapsdeling med resten av fakultet, både digitalt og i form av seminarer/konferanser.

23.09.2020

Jens Breivik disputerer 25. september

Jens Breivik har vært medlem av forskningsgruppen i Pedagogisk filosofi siden 2016, og arbeidet tidligere ved Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT. Han har siden 2019 vært tilsatt ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som førsteamanuensis i pedagogikk. Fredag 25. september disputerer han for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. Dersom du ønsker å være tilstede i Aud 3 i teorifagsbyggets hus 6 må du melde deg på. Eller du kan følge prøveforelesning og disputas digitalt. Lenke til arrangementet. Hurra for Jens!

15.09.2020

Aktiviteter

 

 This page is also available in English