Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis.

Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Det er også et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger. Gruppens forskning er relatert til innholdet i utdanningstilbudene i pedagogisk filosofi ved instituttet.

Gruppen er tverrfaglig og består av disiplinfaglige pedagoger, lærerutdannere, barnehagelærerutdannere og filosofer.

Leder for gruppen er førsteamanuensis Jens Breivik

 

Nyheter

Pedagogikk og politikk. Lars Løvlie og Lars Petter Storm Torjussen innleder i ILP-seminaret 2. mai

ILP-seminaret arrangeres mandag 2. mai på Didaktikken i det nye ILP-bygget, og har tema Pedagogikk og politikk. Lars Løvlie presenterer boken Politisering og pedagogisk motstand - veien til en barneorientert praksis (Fagbokforlaget 2021). Lars Petter Storm Torjussen presenterer innsikter fra kapitlet "Hvor går pedagogikkens grenser? - Om forholdet mellom pedagogikk og politikk" i boken redigert av han og Line Hilt, Grunnspørsmål i pedagogikken (Fagbokforlaget 2021). Etter innledningene blir det åpen debatt. Kaffebaren Grut holder åpent for servering av mat og forfriskninger. Seminaret overføres også digitalt.

02.05.2022

Aktiviteter

 

 This page is also available in English