Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis.

Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Videre er det et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger.

Gruppen er tverrfaglig og består av disiplinfaglige pedagoger, spesialpedagoger, universitetspedagoger, lærerutdannere, barnehagelærerutdannere og filosofer.

Leder for gruppen er professor Mariann Solberg

Aktiviteter

 

 

 

 

 

Skip to main content