Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis.

Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Videre er det et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger. Gruppens forskning er tett relatert til innholdet i utdanningstilbudene i pedagogisk filosofi ved instituttet.

Gruppen er tverrfaglig og består av disiplinfaglige pedagoger, spesialpedagoger, lærerutdannere, barnehagelærerutdannere og filosofer.

Leder for gruppen er professor Mariann Solberg 

 

 

Nyheter

Ny stilling som førsteamanuensis tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Det er utlyst en stilling som førsteamanuensis pedagogikk ved UiT, og stillingen er tiknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi. Lenke til utlysningen. Søknadsfristen er 14. august. Si fra til alle aktuelle søkere og miljøer du kjenner :)

27.06.2020

Aktiviteter

 

 This page is also available in English