Teaching and learning in science

Medlemmene i forskningsgruppen Teaching and Learning in science forsker i all hovedsak på naturfagdidaktikk. Hovedvekten av medlemmene er fra naturfagdidaktikkmiljøet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk campus Tromsø ved UiT. Magne Olufsen er leder for forskningsgruppen.

Nyheter

To nye publikasjoner knyttet til innføringen av masterutdanning for grunnskolelærere

I høst har forskergruppa vår fått publisert to nye artikler som omhandler innføring av ny masterutdanning på 5-10 utdanningen.

15.11.2017

Ny publikasjon: Toppårene i lemenbestanden er med på å skape genetisk variasjon i populasjonen

Siw Killengreen har gjennom sitt arbeid i COAT deltatt i et forskningsarbeid om genetisk variasjon hos lemen.

23.03.2017

Nyopprettet forskergruppe

Naturfagmiljøet ved ILP campus Tromsø har nå fått opprettet egen forskergruppe.

23.01.2017

Skip to main content