Teaching and learning in science

Medlemmene i forskningsgruppen Teaching and Learning in science forsker i all hovedsak på naturfagdidaktikk. Hovedvekten av medlemmene er fra naturfagdidaktikkmiljøet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk campus Tromsø ved UiT. Magne Olufsen er leder for forskningsgruppen.

Nyheter

Ny publikasjon: Toppårene i lemenbestanden er med på å skape genetisk variasjon i populasjonen

Siw Killengreen har gjennom sitt arbeid i COAT deltatt i et forskningsarbeid om genetisk variasjon hos lemen.

23.03.2017

Nyopprettet forskergruppe

Naturfagmiljøet ved ILP campus Tromsø har nå fått opprettet egen forskergruppe.

23.01.2017

Skip to main content