Eksperimentell og Klinisk Farmakologi

Forskningsgruppen studerer legemiddelvirkning på kroppen (farmakodynamkk) og hvordan kroppen tar hånd om legemidlene (farmakokinetikk).

Våre prosjektene omfatter translasjonsforskning i videste forstand hvor tilnærminger in silicoin vitroex vivo og in vivo er knyttet sammen. Studiene in silico omfatter avansert computer-teknologi for å identifisere substanser som er potensielle legemidler og avdekke deres molekylære virkesteder i cellene. Forskningsgruppens in vitro forskning har i den seneste tiden vært fokusert mot subcellulære proteiner slik som enzymer og membrantransportører (biokjemisk farmakologi). Studiene ex vivo omfatter hvordan potensielt nye legemidler påvirker humane cellelinjer, inklusive effekter på vekst og genuttrykk. Til sist, men ikke minst, gjennomfører forskningsgruppen in vivo studier på friske og syke mennesker. Per i dag er fokuset rettet mot ammende mødre og deres barn og legemiddelbivirkninger hos eldre pasienter.

Georg Sager - Forskningsgruppeleder

Medlemmer av forskningsgruppen arbeider ved IMB, Helsefakultetet (se Fane: Medlemmer) og  Laboratoriemedisin, Diagnostisk klinikk, UNN (se Fane: Medlemmer UNN).

Les mer om forskningsgruppen i farmakologi på våre engelskspråklige nettsider under fanevalg English.

 

Skip to main content