Eksperimentell og Klinisk Farmakologi

Forskningsgruppen studerer legemiddelvirkning på kroppen (farmakodynamkk) og hvordan kroppen tar hånd om legemidlene (farmakokinetikk).

Våre prosjektene omfatter translasjonsforskning i videste forstand hvor tilnærminger in silicoin vitroex vivo og in vivo er knyttet sammen. Studiene in silico omfatter avansert computer-teknologi for å identifisere substanser som er potensielle legemidler og avdekke deres molekylære virkesteder i cellene. Forskningsgruppens in vitro forskning har i den seneste tiden vært fokusert mot subcellulære proteiner slik som enzymer og membrantransportører (biokjemisk farmakologi). Studiene ex vivo omfatter hvordan potensielt nye legemidler påvirker humane cellelinjer, inklusive effekter på vekst og genuttrykk. Til sist, men ikke minst, gjennomfører forskningsgruppen in vivo studier på friske og syke mennesker. Per i dag er fokuset rettet mot ammende mødre og deres barn og legemiddelbivirkninger hos eldre pasienter.


Erik Sveberg Dietrichs - Forskningsgruppeleder

Medlemmer av forskningsgruppen arbeider ved Institutt for Medisinsk Biologi (IMB), Helsefakultetet og  Laboratoriemedisin (LabMed), Diagnostisk klinikk, UNN .

 

Vivian Berg - IMB

Siri Amundsen - LabMed

Lena Aronsen - LabMed

Erik Sveberg Dietrichs - IMB / LabMed

Ole-Martin Fuskevåg - LabMed

Roy Lysaa - IMB

Aina Westrheim Ravna - IMB

Georg Sager - IMB / LabMed

Natalia Smaglyukova - IMB

Giovanni Allaoui - LabMed

Adrina Kalasho - Anestesi (UNN)