Kvalitet, organisering og makt (KOM)

Gruppen ble opprettet høsten 2011. Forskningsprogrammet tok utgangspunkt i sammenhengen mellom organisering, makt og kvalitet i helsetjenesten. Dette fordi helsetjenesten preges av kontinuerlige endringsprosesser som har sitt utspring i reformer og lovendringer. Endringene får konsekvenser for både pasienter, pårørende, profesjonsutøvere og ledere på alle nivåer i helsetjenesten. I tillegg fører dette til behov for ny kompetanse og forskningssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og helsetjenesten.

Forskningsgruppeleder:

Wivi-Ann Tingvoll

Skip to main content