Kvalitet, organisering og makt (KOM) - nedlagt 1.1.2020

Gruppen ble opprettet høsten 2011. Forskningsprogrammet fokuserer sammenhengene mellom organisering, makt og kvalitet i helsetjenesten. Dette fordi helsetjenesten preges av kontinuerlige endringsprosesser som har sitt utspring i reformer og lovendringer (reformer, lovendringer og medisinsk utvikling?). Endringene får konsekvenser for både pasienter, pårørende, profesjonsutøvere og ledere på alle nivåer i helsetjenesten. I tillegg endres kompetansebehovene og forskningssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og helsetjenesten er både nødvendig og ønskelig.

Forskningsgruppeleder:

Wivi-Ann Tingvoll