Ortopedi

Forskningsaktiviteter inkluderer både kliniske studier og translasjonsforskning.
Gruppens kliniske randomiserte studier har fått internasjonal annerkjennelse. Translasjonsforskningen inkluderer identifisering av nye biomarkører knyttet til muskuloskjeletale sykdommer, biologi av bruskceller og stamceller.