Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet

Forskningsgruppens overordnede mål er gjennom forsknings- og formidlingsarbeid å bidra til økt kunnskap om hva som bestemmer menneskelig prestasjonsevne og hvordan fysiske, mentale og pedagogiske prosesser kan påvirke ferdighets- og prestasjonsutvikling i alle deler av befolkningen. Spesiell vekt legges på å utvikle metoder og teknologi for analyser og målinger av fysiologiske og psykologiske variabler.

For å nå denne målsettingen skal forskningsgruppen:

 • Tilby en faglig arena for forskere, stipendiater og masterstudenter, og inkludere studenter i forskningsprosjekter
 • Være en operativ enhet for initiering og gjennomføring av FoU-prosjekter
 • Utvikle forskningsprosjekter som støtter opp om forskningsgruppens målsetting og insituttets/fakultetets strategier
 • Øke publiseringen av forskningsresultater
 • Fokusere på formidling av forskningsresultater til befolkningen og samfunn
 • Jobbe for økt ekstern finansiering
 • Ivareta  eksisterende samarbeidspartnere og etablere nye samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

 

Faglig fokus:

Aktivitetene i forskningsgruppa knyttes i tråd med målsetninga til ferdighets- og prestasjonsutvikling i et bredt perspektiv. Følgende tema utgjør det faglige fokuset for forskningsgruppens aktiviteter, men er ikke uttømmende:

 • Teknologi
 • Det  er innledet et samarbeid mellom forskere ved Helsefakultetet,  NT-fakultetet og Finnmarksfakultetet om utvikling av et felles  interfakultært prosjekt som har fått navnet «Corpore sano». Fokus her er tverrfaglig og interfakultært forskningssamarbeid og innovasjon der en      kobler teknologi, helseinformasjon, idrett og epidemiologi. Dette samarbeidet er tildelt status som et av de fire satsingsområdene som får støtte fra UiT sentralt med tildeling av tre stipendiatstillinger. En av stipendiatstillingene vil være tilknyttet vår forskningsgruppe.
 • Fysiologi, trenings- og bevegelseslære
 • Fysiologisk, biomekanisk og kinematisk påvirkning av ferdighets- og prestasjonsutvikling hos barn, ungdom og voksne. Det er et mål å få en stipendiatstilling tilknyttet området fysiologi, trenings- og bevegelseslære
 • Psykologi og pedagogikk
 • Utvikle kunnskap om betydningen av, og sammenhengen mellom, motivasjon, metodiske valg, psykologiske egenskaper og fysiologiske faktorer for ferdighets- og prestasjonsutvikling. Det er et mål å få en stipendiatstilling til området psykologi og pedagogikk.

 

Nyheter

Idrettshøgskolen bidrog sterkt under idrettshelga i Finnmark

350 deltakarar vitja UiT i Alta under idrettshelga i Finnmark. Sigurd Beldo og Tor Oskar Thomassen frå Idrettshøgskulen ved UiT bidrog med ny kunnskap med det føremålet å styrkje idretten.

07.12.2017

Treningsformen gjør selv 80-åringer yngre

Og best av alt – to ganger i uken er nok.– Hvis vi ikke lenger har styrke til å reise oss opp fra stol eller seng, ikke klarer å gå uten rullator, ikke klarer å gå trapper eller løfte ting opp på benk eller inn i skap, så mister vi uavhengigheten vår.

07.12.2017

Aktiviteter
Skip to main content