Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet

Forskningsgruppens overordnede mål er gjennom forsknings- og formidlingsarbeid å bidra til økt kunnskap om hva som bestemmer menneskelig prestasjonsevne og hvordan fysiske, mentale og pedagogiske prosesser kan påvirke ferdighets- og prestasjonsutvikling i alle deler av befolkningen. Spesiell vekt legges på å utvikle metoder og teknologi for analyser og målinger av fysiologiske og psykologiske variabler.

For å nå denne målsettingen skal forskningsgruppen:

 • Tilby en faglig arena for forskere, stipendiater og masterstudenter, og inkludere studenter i forskningsprosjekter
 • Være en operativ enhet for initiering og gjennomføring av FoU-prosjekter
 • Utvikle forskningsprosjekter som støtter opp om forskningsgruppens målsetting og insituttets/fakultetets strategier
 • Øke publiseringen av forskningsresultater
 • Fokusere på formidling av forskningsresultater til befolkningen og samfunn
 • Jobbe for økt ekstern finansiering
 • Ivareta  eksisterende samarbeidspartnere og etablere nye samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

 

Faglig fokus:

Aktivitetene i forskningsgruppa knyttes i tråd med målsetninga til ferdighets- og prestasjonsutvikling i et bredt perspektiv. Følgende tema utgjør det faglige fokuset for forskningsgruppens aktiviteter, men er ikke uttømmende:

 • Teknologi
 • Det  er innledet et samarbeid mellom forskere ved Helsefakultetet,  NT-fakultetet og Finnmarksfakultetet om utvikling av et felles  interfakultært prosjekt som har fått navnet «Corpore sano». Fokus her er tverrfaglig og interfakultært forskningssamarbeid og innovasjon der en      kobler teknologi, helseinformasjon, idrett og epidemiologi. Dette samarbeidet er tildelt status som et av de fire satsingsområdene som får støtte fra UiT sentralt med tildeling av tre stipendiatstillinger. En av stipendiatstillingene vil være tilknyttet vår forskningsgruppe.
 • Fysiologi, trenings- og bevegelseslære
 • Fysiologisk, biomekanisk og kinematisk påvirkning av ferdighets- og prestasjonsutvikling hos barn, ungdom og voksne. Det er et mål å få en stipendiatstilling tilknyttet området fysiologi, trenings- og bevegelseslære
 • Psykologi og pedagogikk
 • Utvikle kunnskap om betydningen av, og sammenhengen mellom, motivasjon, metodiske valg, psykologiske egenskaper og fysiologiske faktorer for ferdighets- og prestasjonsutvikling. Det er et mål å få en stipendiatstilling til området psykologi og pedagogikk.

 

Nyheter

Reistadløpet 2017

Forskningsgruppa var påplass under Reistadløpet 2017. Under Reistadløpetr var gruppa forsterka med forskerkollegene Thomas Stöggl (Østerrike), Masaki Takeda og Naoto Miyamoto (Japan).

05.09.2017

World Conference on Science & Soccer 2017

Ivan presenterer på  World Conference on Science & Soccer, Rennes, Frankrike 2017.

05.09.2017

Forskningsgruppa tilstede ved Tromsø Mountain Challenge

Denne fredagen snakket universitetslektor Edvard Sagelv sammen med forskningsgruppen prestasjons- og ferdighetsutvikling om ernæringsstrategier ved lange løp. En som virkelig hadde lagt strategien var vår doktorgradsstipendiat Sigurd Beldo, som klinte til med seieren på ultramaraton dagen etter! Vi gratulerer!

05.09.2017

Aktiviteter
Skip to main content