Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet

Forskningsgruppens overordnede mål er gjennom forsknings- og formidlingsarbeid å bidra til økt kunnskap om hva som bestemmer menneskelig prestasjonsevne og hvordan fysiske, mentale og pedagogiske prosesser kan påvirke ferdighets- og prestasjonsutvikling i alle deler av befolkningen. Spesiell vekt legges på å utvikle metoder og teknologi for analyser og målinger av fysiologiske og psykologiske variabler.

For å nå denne målsettingen skal forskningsgruppen:

 • Tilby en faglig arena for forskere, stipendiater og masterstudenter, og inkludere studenter i forskningsprosjekter
 • Være en operativ enhet for initiering og gjennomføring av FoU-prosjekter
 • Utvikle forskningsprosjekter som støtter opp om forskningsgruppens målsetting og insituttets/fakultetets strategier
 • Øke publiseringen av forskningsresultater
 • Fokusere på formidling av forskningsresultater til befolkningen og samfunn
 • Jobbe for økt ekstern finansiering
 • Ivareta  eksisterende samarbeidspartnere og etablere nye samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

 

Faglig fokus:

Aktivitetene i forskningsgruppa knyttes i tråd med målsetninga til ferdighets- og prestasjonsutvikling i et bredt perspektiv. Følgende tema utgjør det faglige fokuset for forskningsgruppens aktiviteter, men er ikke uttømmende:

 • Teknologi
 • Det  er innledet et samarbeid mellom forskere ved NT-fakultetet og Det helsevitenskapelige fakultet om utvikling av et felles  interfakultært prosjekt som har fått navnet «Corpore sano». Fokus her er tverrfaglig og interfakultært forskningssamarbeid og innovasjon der en      kobler teknologi, helseinformasjon, idrett og epidemiologi. Dette samarbeidet er tildelt status som et av de fire satsingsområdene som får støtte fra UiT sentralt med tildeling av tre stipendiatstillinger. En av stipendiatstillingene vil være tilknyttet vår forskningsgruppe.
 • Fysiologi, trenings- og bevegelseslære
 • Fysiologisk, biomekanisk og kinematisk påvirkning av ferdighets- og prestasjonsutvikling hos barn, ungdom og voksne. Det er et mål å få en stipendiatstilling tilknyttet området fysiologi, trenings- og bevegelseslære
 • Psykologi og pedagogikk
 • Utvikle kunnskap om betydningen av, og sammenhengen mellom, motivasjon, metodiske valg, psykologiske egenskaper og fysiologiske faktorer for ferdighets- og prestasjonsutvikling. Det er et mål å få en stipendiatstilling til området psykologi og pedagogikk.

 

Nyheter

Hvor rå er verdenstoppen innen langdistanse-langrenn? Verdens første publisering om deres fysiologiske kapasitet kom ut i dag

Hvor rå er verdenstoppen innen langdistanse-langrenn: Verdens første publisering om deres fysiologiske kapasitet kom ut i dag.

Langdistanseløpere er veldige effektive stakere. Er dette en gjenspeiling av deres høye treningsvolum innen staking? 

Mange av våre forskere har bidratt i publiseringen, som er et samarbeid melom Idrettshøgskolen og Universitetet i Salzburg. 

Se inforgrafien for en oversikt over resulatetene. Du kan lese artikkelen i sin helhet her for de spesielt interesserte: 
https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01523

18.11.2018

Gratis foredrag med UiT Idrettshøgskolen og Olympiatoppen

Stiftelsen Midnight Sun Marathon har gleden av å ønske velkommen til en serie mini-foredrag i regi av UiT Idrettshøgskolen og Olympiatoppen Nord-Norge.

12.06.2018

Artikler fra NM langrenn Tromsø 2016

Under NM langrenn i Tromsø 2016, var forskningsgruppa tilstede og gjorde datainnsamling for å se på teknikkvalg og gjennomføring av teknikk under kvinnenes og mennenes klassiske distanser (10 km, 15 km).

14.05.2018

Aktiviteter