Peter F. Hjort-seminaret

Peter F. Hjort-seminaret er et initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet.

Peter F. Hjort-seminaret er en årlig møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og der grunnlaget for verdiskaping og innovasjon legges gjennom kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

Peter F. Hjort-seminaret i Alta 26. februar 2020

Peter F. Hjort-seminaret i Narvik 18. mars 2020

Peter F. Hjort-seminaret i Tromsø 19. mars 2020