FemArc

Tverrvitenskapelig forskningsgruppe i feministisk teori og kvinne-/kjønnsperspektiver ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsgruppen er et internasjonalt orientert faglig forum for forskere og stipendiater ved UiT Norges arktiske universitet. Hensikten er å bidra til økt kompetanse og forskningsaktivitet knyttet til UiTs mål om integrering av kjønnsperspektiver i forskning og utdanning.

Forskningsgruppen har primært teoretiske ambisjoner og feministisk teori vil stå sentralt.

FemArc tar opp nye medlemmer ved inngangen til hvert Universitetsår. Interesserte kan ta kontakt med forskningsgruppens leder Ann Therese Lotherington (Senterleder ved Kvinnforsk, professor i sosiologi) ann.t.lotherington@uit.no.

Skip to main content