Denne forskningsgruppa har ikke lenger en aktiv nettside, og innholdet er arkivert

Centre for Women's and Gender Research

Kontakt
Epost: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø