Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic and North-Sàmi Area

Målet for forskningsgruppen er å skape et lokalt forankret distrikts-forskningsfellesskap på Campus Hammerfest. Vi vil bidra med kunnskap om utfordringer knyttet til sykepleieutøvelse, utdanning, helse og livsstil i et distriktsperspektiv.Vi har et spesielt fokus på forskning på sykepleie til nordsamiske pasienter, bruk av IKT i utdanning og på hvordan helsen påvirkes av folks levemåter, hvor de bor og hvordan de jobber.