Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic and North-Sàmi Area

Målet for forskningsgruppen er å skape et lokalt forankret distrikts-forskningsfellesskap på Campus Hammerfest. Vi vil bidra med kunnskap om utfordringer knyttet til sykepleieutøvelse, utdanning, helse og livsstil i et distriktsperspektiv.Vi har et spesielt fokus på forskning på sykepleie til nordsamiske pasienter, bruk av IKT i utdanning og på hvordan helsen påvirkes av folks levemåter, hvor de bor og hvordan de jobber.

Rurála ja doaresbeal buohccidikšu ja dearvvašvuođafuolahus Arktisas ja
Davvisámi guovlluin

English version of this research group