Praksisveilederopplæring

Studentene ved Helsefak har gjennom sine studier flere perioder med praksis. Helsefak har ansvar for at praksisveilederne har kompetansen som trengs, for å veilede våre studenter på best mulig måte. Vi har ulike opplæringstilbud og jobber systematisk for å sikre kontinuerlig kompetanseheving innenfor veiledningsfeltet.

      Fotograf: Jon Terje Hellgren Hansen

HVA SKJER? 

  • Arbeidsgruppe, praksisveiledning (i samarbeid med UNN HF)
  • Utvikling av mentorordning
  • Tverrprofesjonell veilederopplæring
  • MOOC Praksisveiledning

VÅRT PRAKSISFELT


AKTUELLE LENKER

 Artikkel: Gi oss veiledere som vil veilede 

 Nyhetssak: Unikt e-læringskurs for praksisveiledere