Friluftsliv og naturbasert turisme

Forskningsgruppen «Friluftsliv og naturbasert turisme» er en tematisk forskningsgruppe ved UiT-NAU med tverrfakultær sammensetning. Gruppen er organisert under Idrettshøgskolen ved Fakultet for helsefag og har medlemmer fra Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, og Institutt for lærerutdanning og pedagogiske fag; gruppen er åpen for eksterne medlemmer. Gruppen ledes av Rune Waaler. En fellesnevner for gruppens aktivitet er at man studerer forholdet mellom natur og kultur for å generere ny kunnskap om friluftsliv og naturbasert turisme. Forskningsaktivitetene dekker et bredt spektrum innen friluftsliv og naturbasert turisme samt sosiale og kulturelle tilknytninger. Profesjonsperspektivet i friluftsliv og naturguiding har et spesielt fokus

Strategisk fokus for forskningsgruppen er:

 • Faglig arena for forskere, stipendiater og masterstudenter.
 • Operativ enhet for initiering og gjennomføring av FoU-prosjekter i henhold til forskningsgruppens målsetning, samt tilknyttede institutters og fakulteters.
 • Formidling av forskningsresultater til samfunnet og økning av vitenskapelig produksjon.
 • Opprettholde og videreutvikle eksisterende samarbeid, og etablere nye samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.
 • Økning av ekstern finansiering.

 

Faglig fokus for forskningsgruppen er:

 • Kunnskap om friluftsliv i Arktis og sett fra Arktis.
 • Friluftsliv forstått både som undervisningsfag og som kulturelt fenomen.
 • Friluftsliv sett internasjonalt og tverrkulturelt i et kulturkomparativ perspektiv.
 • Kunnskap om naturbasert turisme i Arktis og sett fra Arktis.
 • Turisme forstått som undervisningsfag (reiseliv)og som kommersielt og kulturelt fenomen.
 • Utvikling av naturbasert turisme som næring med basis i økonomisk, kulturell og miljømessig bærekraft.

 

------------------

The research group’s main aims are:

to contribute to the development of experience and knowledge on friluftsliv/outdoor education and nature-based tourism and to:

 • develop new experience / practice and knowledge on friluftsliv/outdoor education in the Arctic and seen from the Arctic, both as a teaching subject and as a cultural phenomenon.
 • develop new knowledge about friluftsliv/outdoor education through field research (in schools, kindergardens) and apply the knowledge in research-based teaching aiming to develop outdoor education as a teaching subject and as a cultural phenomenon.
 • study friluftsliv/outdoor education in a culturally comparative perspective to gain new knowledge about friluftsliv/outdoor education as an international and cross-cultural phenomenon.           
 • be a contributor to economically, culturally and environmentally sustainable development of the industry.
 • develop new knowledge about friluftsliv/outdoor education as a social phenomenon.
 • study the recreational and non-utilitarianfriluftsliv/outdoor education, which is yet to be explored.

 

The main research perspectives are:

 • Friluftsliv/outdoor education as a cultural phenomenon in a culturally comparative perspective.
 • Outdoor education didactics: Field research connected to teachers, kindergarten teachers and nature guides.
 • Adventure tourism: research connected to nature guides, business owners, governmental administration and other actors, who are concerned with sustainability, security, experience production, and how these actors relate to nature in the Arctic.