Fleksibel lærerutdanning i nord: integrert master i lærerutdanning og fagstudier

En fleksibel integrert master vil skape andre utfordringer og har andre rammebetingelser enn en "tradisjonell" lærerutdanning. Forskningsgruppa har derfor som mål å sikre kvaliteten på våre fagstudier og i våre lærerutdanningstilbud gjennom å knytte sammen forskning, undervisning og praksis til et helhetlig godt studium for studenter, lærere og praksisskoler.

Fleksibel lærerutdanning i nord Foto: Sunniva C.D. Werkland

Forskningsfokus: Hvordan den  integrerte masteren påvirkes og utfordres faglig, didaktisk og organisatorisk. Det praktiske forskningsarbeidet vil derfor fokusere på fagteoretiske perspektiver, på fagoverskridende didaktiske perspektiver, på det organisatoriske og på sosiolgiske perspektiver knyttet til studentgruppa og utdanningen.