Fleksibel lærerutdanning i nord (FLiN)

Forskningsgruppa Fleksibel lærerutdanning i nord (FLiN) består av en tverrfaglig gruppe lærerutdannere ved ILP, campus Alta.

Fleksibel lærerutdanning i nord Foto: Sunniva C.D. Werkland

Forskningsgruppas forsknings- og utviklingsarbeid har som mål å bidra til bred forskning på lærerutdanning og profesjonsutdanning gjennom forskning på fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver, organisatoriske rammer, digitale læringsomgivelser og studentaktive læringsformer, tverrfaglighet, samiske og kvenske perspektiver i skole og utdanning.