Infeksjonsbiologi (InfBio)

Forskningsgruppe i Infeksjons biologi studerer de molekylære mekanismene som gjør at patogene bakterier kan tilpasse seg forskjellige miljømessige forhold ved infeksjon og transmisjon.

Vårt arbeid fokuserer primært på Vibrio cholerae, årsaken til den alvorlige sykdommen kolera. Vi prøver å forstå hvordan denne organismen oppfatter og overlever i de radikalt forskjellige miljøene de møter ved sin passasje gjennom verten og ut i miljøet. Vi er særlig interessert i det c-di-GMP sekundære signalmolekyl nettverket som kontrollerer viktige tilpasningsmekanismer i løpet av infeksjonen og hvordan disse påvirker populasjons dynamikken, bakteriell virulens og persistens under forhold i endring. For å oppnå dette bruker vi dyp-sekvenserings baserte metoder for å antyde spredningen av de patogene bakteriene i og mellom verter og kombinere dette med bakteriell genetikk og avansert mikroskopi av levende celler.

Lederen for gruppen er Dr. Sören Abel, NCMM Young Associated Investigator. Vi er tilknyttet Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) og Nordic EMBL Parntership Molecular Medicine. Vi er primært lokalisert ved UIT, men har et stert samarbeid med gruppen til Prof. Matt Waldor ved Harvard Medical School, som gruppeleder er direkte affiliert med. I tillegg deler vi laboratorier og andre fasiliteter, samt har felles gruppemøter, med gruppen til Dr. Pål Johnsen (MicroPop).

For mer informasjon se våre engelske nettsider.

Contact us:
Sören Abel
Department of Pharmacy
Faculty of Health Sciences

Partner links:
Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM)

University Hospital of North Norway (UNN)