Fysisk aktivitet og folkehelse

Forskningsgruppen ”Fysisk aktivitet og folkehelse” er en tematisk forskningsgruppe ved UiT. Forskningsgruppen er en tverrfakultær forskningsgruppe med medlemmer fra mange institutter og fakulteter ved UiT. 

Forskningsgruppens overordnede mål er å generere et helsefaglig og samfunnsfaglig kunnskapsgrunnlag for implementering av tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Forskningsaktivitetene dekker et bredt aspekt av fysisk aktivitet og helse, og er knyttet til både et helsefaglig aspekt (forebygging gjennom fysisk aktivitet) og et samfunnsfaglig aspekt (tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet).

Faglig fokus for forskningsgruppen er: 

  • Prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet i befolkningen
  • Biosensorer for måling av fysisk aktivitet og stillesitting
  • Fysisk aktivitet i forebyggig av kroniske sykdommer
  • Bruk og tilrettelegging av idrettsanlegg til fysisk aktivitet og idrett
  • Fysisk aktivitet blant barn og ungdom (skole, barnehage, nærmiljø)

 

Nyheter

Ny rapport om fysisk aktivitet, deltakelse, treningssammenheng og anleggsbruk i Oslo

Kolbjørn Rafoss og Kjell Hines har utarbeidet en rapport om fysisk aktivitet, deltakelse, treningssammenheng og anleggsbruk i Oslo.

02.05.2018

Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen

Praksisnær utdanning i barnehagelærerutdanningen

22.09.2016

NY ARTIKKEL: Brystkreftrammede kvinner reduserer dødsrisikoen ved å være fysisk aktive

Ny artikkel om brystkreft og fysisk aktivitet: Brystkreftrammede kvinner reduserer dødsrisikoen ved å være fysisk aktive.

19.01.2016

DISPUTAS ANNE WINTHER

I dag har et av våre medlemmer, Anne Winther, disputert!

Vi gratulerer så mye med en flott innsats og framtreden :-)

16.12.2015

MÅLING AV FYSISK AKTIVITET OG STILLESITTING I TROMSØ 7

Den 7. Tromsøundersøkelsen er godt i gang i lokalene på Langnes.

14.12.2015

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen er en del av Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Forskningsgruppeleder:
Bente Morseth