Fysisk aktivitet og folkehelse

Forskningsgruppa har fått ny adresse: https://uit.no/research/fysiskaktivitet

Om forskningsgruppe Fysisk aktivitet og folkehelse

Forskningsgruppen er en del av Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Forskningsgruppeleder: Bente Morseth

Web: https://uit.no/research/fysiskaktivitet