Distriktsmedisinsk idébank

Denne idébanken er endel av Nasjonalt senter for distriktsmedisin sine e-tjenester. Her finner du lengre fagartikler og rapporter, mange forslag til hvordan bedre rekruttere og stabiliere helsepersonell og andre verktøy for å styrke helsetjenestene i distrikt.