Denne forskningsgruppa har ikke lenger en aktiv nettside, og innholdet er arkivert

Postadresse:
Forskergruppe for barne- og familievern
RKBU Nord
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037  TROMSØ

Besøksadresse: 

MH 2, UiT Norges arktiske universitet

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
NO-9019 Tromsø

ANDRE NETTSIDER:

Barn og beslutninger