Forebyggende og helsefremmende tiltak

Forskergruppen utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Forskningsgruppen har som hovedmål å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om virksomme helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Hovedmålet er styrke evidensen for tiltak i fagfeltet, både de som er rettet mot alle barn og de som er ment for barn i risiko eller som er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser.

Registrerte publikasjoner i Cristin 2010-2014

Forskningsgruppe for forebyggende
og helsefremmende tiltak
RKBU Nord
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037  TROMSØ

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
NO-9019 Tromsø

ANDRE NETTSIDER:

De utrolige årene

Fra The European Society for Prevention Research (EUSPR)- konferansen i Lisboa i oktober 2018. Der ble blant annet tidsskriftet Ungsinn, De utrolige årenes foreldreprogram, Mestrende barn og PIN-studien presentert.