Forvaltningsrett

Forskergruppen for forvaltningsrett ble opprettet 2011. Formålet med gruppen er å styrke forskningsarbeidet innen forvaltningsrett, gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter i gruppen. Forskergruppen er ment å være et sted hvor stipendiater og studenter som skriver stor masteravhandlinger innen forvaltningsrett kan føle faglig tilhørighet.

Det er også et mål at gruppen skal stimulere til at medlemmene i større grad publiserer sin forskning, samt å gi ideer til forskningstemaer for studenter som ønsker å skrive masteravhandling innen forvaltningsrett. Forskergruppen har som oppgave å holde faglig kontakt med det forvaltningsrettslige miljøet ved andre fakulteter i inn og utland, samt med praktiserende jurister som arbeider med faget.

Gruppen vil legge til grunn en vid avgrensning av faget forvaltningsrett. Faglig ansatte som arbeider med spørsmål fra alle grener innen den spesielle forvaltningsrett er derfor velkomne til å delta i forskergruppen. Forskergruppen i forvaltningsrett vil også omfatte rettsspørsmål i grensefeltet forvaltningsrett og andre rettsdisipliner som formuerett, sivilprosess, strafferett, internasjonale menneskerettigheter og EØS rett.