Kompetanse for mangfold

Forskergruppa Kompetanse for mangfold har som mål å styrke forskning og utviklingsarbeid knytta til det språklige og kulturelle mangfoldet som finnes i det norske utdanningssystemet.

Forskergruppa samler fagpersoner som er opptatt av flerspråklighet og flerkulturelle perspektiver i utdanningssystemet, fra barnehage, grunnskole og videregående skole til voksenopplæring og høyere utdanning. Forskergruppa har sin hovedtilhørighet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Tromsø og Alta), og i tillegg har vi knytta til oss samarbeidspartnere ved andre insitutt ved Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Dronning Maud Minne Høgskole.