Arktisk helseforskning

Forskningsgruppen Arktisk helseforskning har i stor grad engasjert seg i forskning og utvikling i Nord-vest Russland. Vi ble etablert høsten 2010, og har medlemmer i ulike stillingsprosenter samt stipendiater.

Aktivitetene våre omfatter:

  • Miljømedisinske studier i hele det russiske Arktis; Murmansk fylke, Arkhangelsk fylke, Nenets Autonome Okrug, Sibir (Yakutia) og det Russiske fjerne øst (Chukotka) 
  • Etablering av medisinske fødselsregistre i Murmansk og Arkhangelsk
  • Kreftregister i Arkhangelsk
  • Populasjonsstudier og etablering av masterstudium i folkehelse i Arkhangelsk (ISPHA nettside )
  • Et PhD program i Arkhangelsk, med russiske PhD studenter under veiledning fra vår forskergruppe

I tillegg har den arktiske dimensjonen blitt utvidet til å omfatte referansepopulasjoner i sørligere strøk med prosjekter og samarbeid i Australia, Vietnam, Afrika, Kaukasus og Sør-Amerika. Det er dessuten et utstrakt samarbeid med en rekke andre land, herunder kan nevnes alle skandinaviske land, Canada og USA.

Prosjektene genererer studenter som går videre med PhD-studier både i Russland og i Norge. Ved den nasjonale forskerskolen EPINOR gis profesjonell forskeropplæring til studenter fra ulike land.International School of Public Health Arkhangelsk (ISPHA) utvikler seg mot å innta en sentral posisjon i det norsk-russiske samarbeid. Etablerte databaser og befolkningsundersøkelser gir datagrunnlag for vitenskapelig produksjon og publikasjon fra skolen. Et 20-talls lærere fra ISM har deltatt i utviklingen som forelesere, veiledere og sensorer.

Forskningsgruppeleder:
Tormod Brenn

Arktisk helseforskning er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin


Thesis Template