K. G. Jebsen-senter for havrett

K. G. Jebsen-senter for havrett ble etablert 1. september 2013 og er et samarbeid mellom stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og UiT Norges arktiske universitet, med Fridtjof Nansen Institutt som konsortiumpartner. Senteret er lokalisert på det juridiske fakultet.

Les mer på våre engelske hovedsider.

Nyheter

Mini-seminar i havrett

KG Jebsen-senter for havrett satser på å nå ut med sin forskning til de som har bruk for den. Nå gjentar de suksessen fra i fjor med å dele kunnskap om fiskerirett til fiskeriforvaltninga, i samarbeid med Norges Råfisklag.

13.09.2018

Side event i FN, New York

12. september, arrangerer JCLOS og Fridtjof Nansen Insitutt (FNI) en "side event" i FN.

11.09.2018

Skattene i dype havet

Dypt nede i havet fins eventyrlige genetiske ressurser, som kan bli like viktige som fiskeri og olje. Hvilke muligheter gir disse ressursene – og hvem skal egentlig ha rett til å utnytte dem? Det kan du få vite mer om på den populærvitenskapelige kvelden Havets hemmeligheter på UiT, torsdag 30. august. Kvelden er i regi av KG Jebsen-senter for havrett, og har denne gangen temaet «Genetiske ressurser i det dype havet.»

28.08.2018

Workshop of Indigenous Law and Methodology

Den første uka i juli, arrangerte postdoktor Margherita Paolo Poto en workshop om urfolksrett og metode. Prosjektet var finansiert av Centre for Advanced Stydy - CAS, i Oslo. Les mer her: https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/nyheter/artikkel?p_document_id=355759&sub_id=583056

11.07.2018

Aktiviteter

 

Kontaktinformasjon:

Lawofthesea@jus.uit.no

Direktør: Professor Tore Henriksen: tore.henriksen@uit.no - tlf: 77 64 52 37

Administrasjon: Seniorrådgiver Christin Skjervold: christin.skjervold@uit.no - tlf: 77 64 52 47  


Abonner på JCLOS nyhetsbrev

Skip to main content