K. G. Jebsen-senter for havrett

K. G. Jebsen-senter for havrett ble etablert 1. september 2013 og er et samarbeid mellom stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og UiT Norges arktiske universitet, med Fridtjof Nansen Institutt som konsortiumpartner. Senteret er lokalisert på det juridiske fakultet.

Les mer på våre engelske hovedsider.

Nyheter

Workshop: Fra forskning til praksis - hvordan redusere forurensning av plastikk i Arktis

Den 21. januar 2019, arrangerer SALT Lofoten, K. G. Jebsen-senter for havrett, NORUT og forskningsprosjektet: "Marine Plastic Pollution in the Arctic", et halvdagsseminar om hvordan vi kan begrense forurensning av plastikk i Arktis. Workshopen finner sted på Scandic Ishavshotell (Fredrik Langes gt. 2, Tromsø), 21. januar fra kl 1200 til 1630. Program og informasjon om påmelding kommer.

02.01.2019

I Arktis med prosjekt om Galapagos!

Her kan du lese spennende intervju med Vanessa Arellano Rodriguez fra Ecuacor, som har tilbragt 6 måneder på havrettssenteret med stipend fra FN - med et prosjekt om beskyttelse av Galapagos-øyene!  Hun begrunnet bl. a. oppholdes ved K.G. Jebsen-senter for havrett med at Arktis og Galapagos har mye til felles!

02.01.2019

Side-event på Arctic Frontiers 2019: Implications of a BBNJ Treaty for the Arctic

JCLOS arrangerer også i år en "side-event " under Arctic Frontiers. Temaet for årets "side-event" er de rettslige konsekvensene for arktis av en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av marin biodiversitet på havet utenfor nasjonal jurisdiksjon. FNs Generalforsamling vedtok i juni 2015 å igangsette forhandlinger om en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av internasjonale havområder.

02.01.2019

Havets hemmeligheter: Fiskeriavtalen i Polhavet - kun et spill?

Velkommen til HavetsHemmeligheter med KG Jebsen senter for havrett på UiT–  og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Denne gangen er temaet:
"Ny internasjonal avtale om fiske i Polhavet – et reelt behov eller spill for galleriet?"

Bidragsytere vil være professor Tore Henriksen fra JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea ved Det juridiske fakultet, UiT og professor Alf Håkon Hoel fra Norges fiskerihøgskole – begge ved UiT.

23.11.2018

Aktiviteter

 

Kontaktinformasjon:

Lawofthesea@jus.uit.no

Leder: Professor Tore Henriksen: tore.henriksen@uit.no - tlf: 77 64 52 37

Nestleder: Professor Ingvild U. Jakobsen, ingvild.jakobsen@uit.no - tlf: 77 64 62 08

Administrasjon: Seniorrådgiver Christin Skjervold: christin.skjervold@uit.no - tlf: 77 64 52 47  


Abonner på JCLOS nyhetsbrev