Systemepidemiologi

Vår forskning vil være med på å øke kunnskapen om årsaker til kreft og andre kroniske sykdommer og hvordan disse kan forebygges i fremtiden.

Forskningsgruppen arbeider hovedsakelig innen to gjensidig utfyllende områder. For det første driver vi befolkningsbasert epidemiologi. Her er det primære formålet å fremskaffe opplysninger om sammenhenger mellom livsstil og risiko for å få kreft, men vi ser også på dødelighet, hjerteinfarkt, overvekt og diabetes type 2.

Opplysninger om livsstil innsamles ved hjelp av spørreskjema og omfatter:

  • kosthold og ernæring
  • bruk av p-piller og hormoner
  • røyking
  • fysisk aktivitet
  • fedme
  • solvaner
  • sosiale forhold

I de innsamlede blodprøvene kan vi analysere biomarkører slik som vitaminer, miljøgifter og lignende. Opplysninger om sykdom og død hentes hovedsakelig fra offisielle registre, men i noen tilfeller via de som deltar. Dette er basalforskningen som er nødvendig for å kunne forebygge de samme sykdommene.

Det andre hovedområdet for forskning er det vi kaller systemepidemiologi der vi prøver å beskrive kreftutviklingen over tid ved hjelp av innsamlede blodprøver lagret i vår biobank. Dette er forskning på kroppens mekanismer og vi søker å finne hvilke gener som opp- eller nedreguleres før kreften diagnostiseres, på diagnosetidspunktet og etter. For å belyse dette samler vi også inn vevsprøver av brystkreftsvulster og normalt brystvev fra kvinner som deltar frivillig.

Leder for forskningsgruppen: Torkjel M Sandanger


Systemepidemiologi er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin