Kroniske sykdommers epidemiologi

Vi arbeider med forekomst av ulike tilstander og årsaksfaktorer i befolkningsstudier, og hovedvekten av vår forskning er knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Group of people in Sommarøy
Vi arbeider med forekomst av ulike tilstander og årsaksfaktorer i befolkningsstudier.

Kardiometabolsk helse

Hovedvekten av vår forskning er knyttet til tilstander og risikofaktorer for kardiometabolsk og kardiovaskulær helse, det vil si hjerte- og karsydom, diabetes, og livsstil. Vår forskning ble i 2011 evaluert av en internasjonal gruppe oppnevnt av Norges forskningsråd (NFR). Vi var blant de beste i landet, og fikk karakteren very good/excellent.

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen (så langt syv undersøkelser 1974-2016) er utgangspunktet for det meste av vår forskning. Undersøkelsen er lagt opp som gjentatte helseundersøkelser av store deler av befolkningen i kommunen. I 2012 fikk Tromsøundersøkelsen årets forskningspris fra Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Formidling av forskningsresultatene våre til befolkningen er sentral, og når vi underviser studenter bruker vi ofte forskningsbaserte eksempler fra våre egne studier. Mange av våre forskningsprosjekter er i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord. Vi deltar også  i flere nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Ulike helsetilstander og helsefremmende faktorer

Tromsøundersøkelsen omfatter forskningsområder som blant annet arieflimmer, diabetes, blodpropp i vener, revmatiske, nevrologiske og psykiske tilstander, osteoporose, smerte, fysisk funksjon og kognitiv funksjon, søvn, hudsykdom og sykdom i mage-tarm, nyrer, øyne, hjerne, lunger, samt kreft. I tillegg til dette studerer vi mange helsefremmende faktorer eller risikofaktorer for helse slik som fysisk aktivitet, kosthold, røyking, alkoholbruk, medikamentbruk og ulike biologiske markører.

 

Leder for forskningsgruppen:
Professor Tom Wilsgaard

Kroniske sykdommers epidemiologi er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin