Kroniske sykdommers epidemiologi

Vi arbeider med forekomst av ulike tilstander og årsaksfaktorer i befolkningsstudier, og hovedvekten av vår forskning er knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Kardiometabolsk helse

Hovedvekten av vår forskning er knyttet til tilstander og risikofaktorer for kardiometabolsk og kardiovaskulær helse, det vil si hjerte- og karsydom, diabetes, og livsstil. Vår forskning ble i 2011 evaluert av en internasjonal gruppe oppnevnt av Norges forskningsråd (NFR). Vi var blant de beste i landet, og fikk karakteren very good/excellent.

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen (så langt syv undersøkelser 1974-2016) er utgangspunktet for det meste av vår forskning. Undersøkelsen er lagt opp som gjentatte helseundersøkelser av store deler av befolkningen i kommunen. I 2012 fikk Tromsøundersøkelsen årets forskningspris fra Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Formidling av forskningsresultatene våre til befolkningen er sentral, og når vi underviser studenter bruker vi ofte forskningsbaserte eksempler fra våre egne studier. Mange av våre forskningsprosjekter er i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord. Vi deltar også  i flere nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Ulike helsetilstander og helsefremmende faktorer

Tromsøundersøkelsen omfatter forskningsområder som blant annet hjerteflimmer, diabetes, blodpropp i vener, revmatiske, nevrologiske og psykiske tilstander, osteoporose, smerte, fysisk funksjon og kogntitv funksjon, søvn, hudsykdom og sykdom i mage-tarm, nyrer, øyne, hjerne, lunger og kreft. I tillegg til dette studerer vi mange helsefremmende faktorer eller risikofaktorer for helse slik blant annet fysisk aktivitet, kosthold, røyking, alkoholbruk, medikamentbruk og ulike biologiske markører.

 

Leder for forskningsgruppen:
Professor Inger Njølstad

Kroniske sykdommers epidemiologi er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin