BiA - Barnehageforskning i Arktis

Barn, barnehage og barnehagelærerutdanning


Forskningsgruppa for barnehageforskning har et bredt forskningsfokus, fra forskning knyttet til barnehagen som institusjon, til barn i barnehagealder mer generelt og til utdanningsforskning knyttet til profesjonen, vår egen arbeidsplass og praksis.

Den overordnede målsettingen for gruppa er å bidra til mer forskningsbasert kunnskap om barn, barnehage og barnehagelærerprofesjon i et nordlig perspektiv. Oppvekst og opplæring i nord for barn i barnehagealder er et overordnet tema. Lokalisering både på campus Alta og campus Tromsø gir medlemmene av gruppa muligheter til å forske på spennende og barnehagerelevante tema i nord ut fra ulike faglige perspektiver.

Nyheter
Aktiviteter