Forskningsgruppa for barnehageforskning i Arktis

Barn, barnehage og barnehagelærerutdanning


Forskningsgruppa for barnehageforskning på Campus Alta har et bredt forskningsfokus, som inkluderer forskning knyttet til barnehagen som institusjon, til barn i barnehagealder mer generelt og til utdanningsforskning knyttet til profesjonen.

Den overordnede målsettingen for gruppa er å bidra til mer forskningsbasert kunnskap om barn, barnehage og barnehagelærerprofesjon i et nordlig perspektiv. Oppvekst og opplæring i nord for barn i barnehagealder er et overordnet tema. Vår beliggenhet i Finnmark gir medlemmene av gruppa muligheter til å forske på spennende og barnehagerelevante tema i nord ut fra ulike faglige perspektiver.

Skip to main content