Hamsungruppa

Ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet  kan man vise til over 30 års sammenhengende aktivitet knyttet til Knut Hamsuns forfatterskap. Sentralt i dette arbeidet står Hamsungruppa.

Den norske forfatteren og Nobelprisvinneren Knut Hamsun (1859-1952) var en kontroversiell skikkelse. Mer enn 60 år etter hans død er interessen for forfatterskapet fortsatt stor.

Hamsungruppa ved UiT består av forskere fra fagene nordisk, tysk, engelsk og allmenn litteraturvitenskap. Forskningsfeltene spenner fra Knut Hamsuns nordnorske forfatterskap, Hamsun og film, Hamsun i kontekst, Hamsun i et økokritisk perspektiv, Hamsun og kvinner, samt Hamsun og modernismen for å nevne noen.

Medlemmene av Hamsungruppa forsker, underviser og veileder innen Knut Hamsuns forfatterskap på alle nivåer. Gruppa er også sentral i formidlingsarbeidet knyttet til Hamsun og hans forfatterskap, og deltar jevnlig i både radio, tv og avisdebatter.