Sjømatvitenskap - Seafood Science

Forskningsgruppa for Sjømatvitenskap driver forskning innenfor tre hovedområder:

  • Sjømat og helse
  • Kvalitet av sjømat
  • Kvalitetsorientert foredling av marine råstoffer

             

Våre overordnede mål er å:   

  • øke verdiskapning i sjømatnæringen
  • bidra positivt til folkehelse
  • utnytte de marine ressursene på en bærekraftig måte

 

En svært viktig oppgave for oss er også å:

utdanne kandidater som kan være med å videreutvikle norsk fiskeri- og havbruksnæring slik at den positive utviklingen kan fortsette i framtida og samtidig bidra til en bærekraftig glaobal produksjon av sjømat