Miljø- og ressursøkonomi (MRØ)

Vi lever i en verden med knapphet på ressurser. Overfiske, tap av artsmangfold og habitat, global oppvarming og havforsuring er bare noen av de lokale og globale utfordringene vi må ta tak i for å sikre bærekraftige samfunn. I tillegg til å være utfordringer i seg selv, henger disse faktorene sammen med hverandre og hvordan vi lever. Bio-økonomisk analyse, som kombinerer økonomiske og biologiske prinsipper, kan gi verdifull innsikt i disse sammenhengene og gi innspill til hvordan vi bør forvalte de godene naturen kan by på.  

Vår forskning spenner derfor fra enkeltressurser som torsken og enkeltnæringer, som torskefiskeriene, akvakultur og oljenæringen, til forholdet mellom næringer, og hvordan disse påvirker og påvirkes av økosystemet som helhet. I tillegg ser vi på verdier som ikke så lett fanges opp i markedet: hva er en fisketur i midnattssolen verdt?

Internal web page for group members

Nyheter

Nordlendingene overraskende positive til oppdrett

NRK Norland publiserte en oppsummering av Nature Value prosjektet. Mer om prosjektet og resultat finner du her.

21.12.2016

Our home page in english: Marine Resource Economics