Atferdsmekanismer og psykopatologi

Forskningsgruppen forsker innenfor et bredt felt, og da spesielt innenfor følgende:

  • Autisme
  • ADHD
  • Angst
  • Depresjon
  • Rusmisbruk
  • Personlighetpsykologi
  • Opplevd sikkerhet/risiko
  • Barndomsopplevelse og psykopatologi

Forskningsgruppen Atferdsmekanismer og psykopatologi fokuserer på et bredt forskningsfelt, men spesielt innenfor autismespekterforstyrrelser (tidlig identifisering, kjønnsforskjeller, adferd og utvikling, temperament og metodologi/måleinstrumenter), ADHD, barndomsopplevelser og psykopatologi, angst og depresjonslidelser, rusmisbruk, personlighet, og opplevd sikkerhet/risiko.

Forskningsgruppen samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. For tiden har vi pågående samarbeider med forskere fra Folkehelseinstituttet, Yale University, University of Washington / Seattle Children's Hospital, Universitetet i Oslo, Columbia University med flere.

Forskningsgruppens strategi er å stimulere til nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, publikasjon av forskning i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter, og øke andelen studentprosjekter av en kvalitet som kan publiseres internasjonalt. Er du student, og ønsker skrive bachelor oppgave, masteroppgave, eller hovedoppgave om noen av temaene ovenfor ber vi deg om å ta kontakt for en samtale. Se gjerne også igjennom noen av publikasjonene våre for mer informasjon om forskningen vår.

Forskningsgruppens fokus er å studere de underliggende atferdsmekanismene for ulike atferdsforstyrrelser og psykopatologiske tilstander, for eksempel ASD, ADHD, alkohol og rusmisbruk, angst og depresjonslidelser og personlighet.