Sosialpsykologi

Forskergruppen for sosialpsykologi ved Institutt for Psykologi er et anerkjent forskningsmiljø for grunn- og anvendt forskning. I Norges forskningsråds siste evaluering av kvaliteten på norsk forskning i psykologi og psykiatri ble gruppen rangert i den høyeste tertil (rapport). Gruppens forskning dekker et bredt spekter av områder, blant annet kulturell, historisk og rettspsykologi, positiv psykologi, bevisst og ubevisst sosial kognisjon, livsstil og turisme, ekstremsport, og forbrukerforskning.