Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målgruppen er voksne og eldre med sammensatte og langvarige helsetjenestebehov, og deres nærstående. Kunnskapen som frembringes skal omsettes til forbedret helsefaglig praksis, og forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forskning og utdanning.

Aktiviteter

Forskningsgruppeleder:
Astrid Gramstad
Telefon: 77660621