Folkehelse og rehabilitering

Forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering fokuserer på store folkesykdommer som særlig rammer menneskers funksjons og bevegelsesevne. Som en del av universitetets samfunnsoppdrag skal gruppen frambringe kunnskaper på områder som har betydning for helsen og livskvaliteten til mennesker med disse sykdommene. Gruppen vil derfor studere både årsaks- og risikofaktorer for sykdom, forekomst av sykdom, behandlingseffekter og hvordan mennesker kan hjelpes til å leve med helse- og funksjonssvikt. Å utvikle effektive forebyggende tiltak er også et av gruppens hovedmål.

Forskningsgruppeleder:
Gunn Pettersen

gunn.pettersen@uit.no
Telefon: 77 66 07 62