Arcticchair - Chair in Arctic Tourism

Destinasjonsutvikling; stedsutvikling, nettverk og arbeidsformer i arktiske reisemål – et sirkumpolart forskningsprosjekt.

En sentral del av prosjektet er å forstå prosesser som påvirker utvikling av vellykkede turistdestinasjoner i det sirkumpolære nord; Kanada, Grønland, Island, Sverige, Finland og Norge. Her fokuseres det på å identifisere og forstå betydningen av drivkrefter som entreprenører, ansatte, nettverk, myndigheter, forskning og organisering samt stedlige, fysiske og kulturelle rammebetingelser. Foreløpig er følgende reisemål valg ut: I Norge Nordkapp, Målselv, Andøy, Lofoten og Svalbard (flere kan bli valgt), i Kanada Dawson City og Churchill, på Grønland Illulisat, på Island Humlavik, i Finland Muonio og i Sverige Lapponia.


Prosjektet har også som ambisjon å sammenlikne reisemål med hensyn til en del sentrale variable, som entreprenørskap, nettverk og myndighetenes rolle. For eksempel vil en av delanalysene sammenlikne styring og regulering av forholdet turisme og miljø i Lofoten, Svalbard og Nunavut. En mindre del av prosjektet vil være en presentasjon av merkevarebygging blant arktiske destinasjoner. Denne brandingsanalysen vil først og fremst ta utgangspunkt i foreliggende forskning på feltet.

Et samarbeidsprosjekt mellom

Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Finnmark, Universitet i Tromsø, Lapplands Universitet (Rovaniemi, Finland), Universitetet i Oulu (Finland), Umeå Universitet (Sverige), Islands Universitet (Reykjavik) , Lakehead University (Thunder Bay, Kanada), University of Northern British Colombia (Prince George, Kanada), Quebec University at Montreal (Kanada).

MEDLEMMER OM PROSJEKTET

Oversikt over alle medlemmene i forskningsgruppen

  • Finland: Professor Seija Tuuluntie (Metla), professor Jarko Saarinen (UiOu), stipendiat Outi Rantala (LU);
  • Sverige: professor Dieter Müller (UiU);
  • Island professor Katrin Anna Lund (IU), forsker Gunnar Thór Johannesson (IU);
  • Canada: professor Margaret Johnston (LU), professor Alain Grenier (UQAM), forsker Patric Maher (UNBC);
  • Norge: professor Torill Nyseth (UiT), professor Nils Aarsether (UiT), førsteamanuensis Anniken Førde (UiT), professor Arvid Viken (HIF), førsteamanuensis Bente Heimtun (HIF), amanuensis Ola Sletvold (HIF), førstelektor Bente Haug (HIF), høgskolelektor Per-Kåre Jakobsen (HIF).
  • Tidsperiode: 1. januar 2010 – 31. desember 2012.
  • Budsjett: 12 millioner NOK hvorav 5 som ekstern finansiering.
  • Finansieringskilde: Det norske utenriksdepartement og de deltakende institusjonene.
  • Problemområde: Å studere turismeutvikling i Arktiske områder gjennom å kartlegge vilkårene for innovative og bærekraftige virksomheter og lokalsamfunn.

 

 

Om forskningsgruppen


Prosjektledelse: Professor Arvid Viken (ansvarlig), førsteamanuensis Bente Heimtun, førstelektor Kristen Albert Ellingsen. Administrativt ansvarlig Per Kåre Jakobsen.

Metoder: Fokusgruppeintervju, dybdeintervju, dokumentstudier, spørreskjema.

Kontaktperson


Per Kåre Jacobsen

Tlf: 78 45 05 00

per_kare.jackobsen@uit.no