Cellesignalering og målrettet terapi

Forskningsgruppen i farmakologi utfører grunnleggende forskning på områder rundt cellesignalisering og transkripsjonsregulering med det formål å forbedre terapeutiske strategier for behandling av kreft.

Les mer om forskningsgruppen i farmakologi på våre engelskspråklige nettsider under fanevalg.