Mikrobiell Farmakologi og Populasjonsbiologi (MicroPop)

Forskningsgruppens fokus ligger i forståelse av det mangfold faktorer som forårsaker og hindrer utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier.

For å lese mer om forskningsgruppen se våre engelskspråklige sider i fanevalget.

Kontakt oss:

 

Pål J.Johnsen

Institutt for farmasi

Universitetet i Tromsø,

N-9037 Tromsø,

Norge