Vert-mikrobe interaksjoner (HMI)

Forskningsgruppe for vert-mikrobe interaksjoner studerer de molekylære mekanismer som er involvert i interaksjon mellom bakterie og menneske ved kolonisering og infeksjon. Vi søker ny kunnskap om tre grupper av klinisk relevante patogene bakterier der antimikrobiell resistens er et stort problem med et økende behov for nye antimikrobielle strategier.

HMI gruppebilde

Forskningsgruppeleder:

Professor Mona Johannessen

Skip to main content