RNA og molekylær patologi - RAMP

RAMP forskningsgruppe Foto: Bjørn-Kåre Iversen

RAMP utfører hypotesebasert eksperimentell forskning på komplekse humane sykdommer, genomikk og transkriptomikk, og RNA biologi. Vi fokuserer på forskning på brystkreft og den autoimmune sykdommen Systemisk lupus erythematosus.

RAMP har fem faste vitenskapelige ansatte:

 

 

Institutt for medisinsk biologi 

Det medisinske fakultet 

UiT- Norges arktiske universitet 

N-9037 Tromsø, Norge


Leder av forskningsgruppa

Maria Perander