RNA og molekylær patologi - RAMP

RAMP forskningsgruppe Foto: Bjørn-Kåre Iversen

RAMP utfører hypotesebasert eksperimentell forskning på komplekse humane sykdommer, genomikk og transkriptomikk, og RNA biologi. 

RAMP består av to laber:

1) RNA - RNA biologi lab 

2) RNA - Dybdesekvenseringslab


RAMP har fem fast vitenskapelige ansatte:

 

 

Institutt for medisinsk biologi 

Det medisinske fakultet 

UiT- Norges arktiske universitet 

N-9037 Tromsø, Norge


Leder av forskningsgruppa

Elin S. Mortensen