Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " /> Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " />

Molekylær farmakologi og toksikologi

Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   

Forskningen er fokusert om:

  • Molekylære mekanismer til reseptorer og transportproteiner i sentralnervesystemet.
  • Nye molekyler med et behandlingspotensiale ved psykiske lidelser.
  • Utvikle metoder for kartlegging og risikovurdering av eksponering for marine biomolekyler.
  • Molekylære mekanismer involvert hud og luftveisreaksjoner hos arbeidere i fisk og skalldyrindustri.
  • Molekylære mekanismer og inhibering av zink proteaser.