Drug Transport and Delivery

Forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery har fokus på legemiddelteknologi. Vårt fokus er rettet mot transport av legemidler over biologiske barrierer samt utvikling av ulike system for transport av legemidler i kroppen for å bedre biotilgjengeligheten til ulike aktive substanser.

For mer informasjon om hvem vi er, våre prosjekter og publikasjoner vennligst se våre engelskspråklige nettsider som du finner over som fanevalg.

Forskningsgruppe i Drug Transport and Delivery, oktober 2022.

 

 

 

Tilknyttet Institutt for farmasi

Kontakt:

Drug Transport and Delivery Research Group
Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
 

Forskningsgruppe leder professor Natasa Skalko-Basnet