Drug Transport and Delivery

Forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery har fokus på legemiddelteknologi. Vårt fokus er rettet mot transport av legemidler over biologiske barrierer samt utvikling av ulike system for transport av legemidler i kroppen for å bedre biotilgjengeligheten til ulike aktive substanser.

For mer informasjon om hvem vi er, våre prosjekter og publikasjoner vennligst se våre engelskspråklige nettsider som du finner over som fanevalg.

 

Forskningsgruppe i Drug Transport and Delivery, jauar 2019.

Over ingeniør Skalg Nyheim Solum, Professor II Ole Kristian Hjelstuen og Lektor II Else Mari Ødegaard-Jensen var ikke tilstede da bildet ble tatt

 

 

 

 

Tilknyttet Institutt for farmasi

Kontakt:

Drug Transport and Delivery Research Group
Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
 

Forskningsgruppe leder professor Natasa Skalko-Basnet